יעל סרנגה אמנית הדפס

Yael Saranga PrintMaking Artist

Dreaming

Select currency
USD:($)

Technique: Reduction Linocut

Edition of 7

Print size: 21.4X30.3cm (8.4X11.9in)

Paper size: 30X40cm (11.8X15.7in)

$455

Skip to content