יעל סרנגה אמנית הדפס

Yael Saranga PrintMaking Artist

Ganigar

Select currency
USD:($)

Technique: Reduction Linocut

Edition of 15

Print size: 10X10cm (3.9X3.9in)

Paper size: 18X18cm (7.1X7.1in)

Select an option: