יעל סרנגה אמנית הדפס

Yael Saranga PrintMaking Artist

Reflection

Select currency
USD:($)

Technique: Reduction Linocut

Edition of 7

Print size: 30X40cm (11.8X15.7in)

Paper size: 50X70cm (19.7X27.6in)

$550

Skip to content